Först, investeringsanalys:

Du vill utveckla dina fastigheter,


till maximal avkastning över tid,
alternativt hitta lägsta kostnad över tid,

genom att välja rätt investering, i rätt tid.

Sedan, resultat-/kassaflödesanalys:

Du vill säkerställa att dina fastighetsbestånd, får de investeringsmedel som krävs


för att i rätt tid genomföra dina investerings-
projekt, till högsta avkastning / lägsta kostnad.

Copyright © 2024 Affärsmodellering AB