Lokalresursplanen visar behov av fler och förändrade lokaler.

Ska vi bygga nytt?, bygga om?, eller hyra in?

Alternativa lokal-lösningars samtliga kostnader under användningstiden analyseras. (Livscykelkostnadsanalys, LCC)
Den förväntade användningstiden avgör vilket alternativ som ger lägst kostnad (under användningstiden).

Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB