Det första steget mot högre lönsamhetsutveckling är,

Version 1 av en Affärsplan

omfattande delmomenten; avkastningsvärde och kassaflöde-utveckling.

Vår konsultinsats för Version 1 är 150 till 200 timmar.
(Omfattning 250 - 750+ fastigheter)
Vi tar rollen som projektledare och tar oss i mål tillsammans med dina medarbetare.

Med Affärsplan, Version 1 får du,
- en bra uppfattning om hur detta stödjer din lönsamhetsutveckling
- en genomlysning av dina fastigheters avkastning, kassaflöde, ...
- vem eller vilka medarbetare som tar projektledarrollen i Version 2


Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB