Under lokalresursplaneringen (i föregående moment) identifieras samtliga lokalers intäkter, kostnader och investeringsbehov.

Vad kostar samtliga lokaler som täcker lokalbehovet?

Analys av beräkningsresultat visar hur och när lokalförsörjningens övergripande mål uppnås.

Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB