Det första steget mot högre lokaleffektivitet är,

Version 1 av en Lokalförsörjningsplan

omfattande delmomenten; lokalbehov, lokalresursplan och lokalkostnadsutveckling.

Vår konsultinsats för Version 1 är 150 till 200 timmar.
(Omfattning 250 - 750+ fastigheter)
Vi tar rollen som projektledare och tar oss i mål tillsammans med dina medarbetare.

Med Lokalförsörjningsplan, Version 1 får du,
- en bra uppfattning om hur detta stödjer din lokalförsörjning
- en genomlysning av dina fastigheters lokaleffelktivitet, ..m.m.
- vem eller vilka medarbetare som tar projektledarrollen i Version 2


Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB