Lokalresursplanen beskriver hur lokalbehovet tillgodoses, nu och över tid.

Med vilka lokaler löser vi lokalbehovet på bästa sätt?

Lokalresursplanen är en förteckning som (1) visar de fastigheter/lokaler som ska täcka lokalbehovet, och (2) respektive lokals återstående användningstid, i nuvarande skick.

Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB