Summan av alla fastigheters nuvarande och framtida investeringar, löpande intäkter och kostnader beskriver fastighetsverksamhetens utveckling.

Vi är då framme vid den avgörande frågan,

Hur och när når vi våra mål?

Copyright © 2010-2022 Affärsmodellering AB