Marknadsanalysen identifierar kundens lokalbehov till storlek och innehåll. Marknadsanalysen beskriver fastighetsverksamhetens uppdrag och utvecklingsmöjligheter.

Olika marknader, kontor, bostäder, köpcentra, ställer olika krav på lokalernas utförande, innehåll och tillhörande service.
Marknaden och vår marknadsandel på denna, avgör vår marknadsstrategi. Om vi äger de flesta lokalerna i området måste vi ta ett helhetsansvar för områdets lokalutveckling, om vi är små i området måste vi anpassa oss till rådande förutsättningar.


Det är i första hand du som kan din marknad/verksamhet, vår roll blir att se till att marknadens krav på lokalernas utformning blir tydlig, inför nästa steg: Fastighetsutvecklingsplanen .
Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB