Fastighetsutveckling innebär att beskriva hur lokalerna bör förändras för att på bästa sätt möta marknadsbehovet och därmed maximera fastighetens avkastning.

Varje fastighet ska ha en utvecklingsplan som beskriver erforderliga utvecklingsinstatser över tid, för maximal utveckling av fastighetens avkastning. Avkastningsvärdet kan vara grund för utvärdering av alternativa utvecklingsåtgärder.

Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB