Lokalbehovsanalysen kvantifierar kundens lokalbehov till storlek och innehåll.

Hur mycket lokaler kommer vi att behöva?

För analys av effektiv lokalutformning är det viktigt att hitta verksamhetsmått på lokalernas kapacitet och kvalitet.
Exempel; antal förskoleplatser, arbetsplatser, antal lägenheter, ....

Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB